Prázdninová střelba

30.05.2022 07.48 | jan

Zve pan Vondřička ......

 

               Blíží se prázdniny ,

 

Po skončení  soutěží  začíná  příprava na další sezonu, ale  i na sezony další.  Jednou z cest je dobrovolná střelba v průběhu prázdnin, kterou již za víc  než  10 let absolvovala celá řada našich dětí.  

 

    

 

Střelbu lze  trénovat  kdekoli,

navíc máme možnost třikrát týdně využívat   ke společné střelbě plavecký stadion !

 

   Bližší  informace !

Každý hráč neb hráčka si  zapisuje datum,  počet pokusů a  počet pokusů úspěšných  Po skončení prázdnin děti předají své výsledky  svým trenérům a  nejpilnější budou odměněny.

 

Na  plavecký stadion budeme chodit  společně,sraz  bude před pokladnou


v pondělí ,středu a pátek

vždy  v 15,00.

Vedoucí nahlásí u vchodu počet dětí a  počet doprovodných osob

(rodičů) a zapíše pokusy.

 

Střelce  potřebujeme, bez pokusů je mít nebudeme !!!

 

zpět do novinek

Upoutávka

Pojď hrát basket za Králíky .... 

Přijď si vyzkoušet nezávazně náš trénink . Každé úterý od 16:00 do 17:00 tělocvična ZŠ Poděbradova  a každý čtvrtek od 15:30 do 16:45  sportovní hala STARZ 

trenér Aleš Svoboda 
 

Kontakt trenér Aleš Svoboda
tel . 777 033 090 nebo email: ales.svoboda@iaron.cz


                SK BASKETBAL STRAKONICE z.s.

TVSKBYOUTUBEo

soustředění Volyně 2022

Soustředění Volyně 2022

Podpora

Činnost klubu je spolufinancována granty Jihočeského kraje.

- Jihočeský streetbalový víkend 2022
- Turnaj základních škol 17.11.2022
- Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže, výkonnostní sport - 202